Avtal gällande automatisk brandlarmsanläggning.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för avtal för automatisk brandskyddsanläggning. 

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i byggnadens och verksamhetens brandskydd. Tack vare automatiska brandlarm kan bränder upptäckas i ett tidigt skede. 

I denna e-tjänst tecknar du nytt avtal eller  förändring av avtal vid exempelvis ägarbyte. Nytt åtgärdsunderlaget eller förändringar av kontaktuppgifter ändras i e-tjänsten Nytt åtgärdsunderlag eller förändring av uppgifter gällande automatiska brandlarmsanläggningar.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

I den här tjänsten kommer du att guidas genom de olika anmälningsstegen. En del frågor är obligatoriska (*) och dessa behöver du besvara för att komma vidare i tjänsten. Du kan när som helst logga in med bankID och spara anmälan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa