Uppsägning av avtal automatisk brandlarmsanläggning.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för avslut hela eller delar av avtalet för automatiska brandlarmsanläggningar. 

I den här tjänsten kommer du att guidas genom de olika anmälningsstegen. En del frågor är obligatoriska (*) och dessa behöver du besvara för att komma vidare i tjänsten. Du kan när som helst logga in med bankID och spara anmälan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

Observera att vissa automatiska brandlarm ej får kopplas bort beroende på bland annat att de är en myndighetsanläggning. Uppsägningstiden är 3 månader. 

Vid byte av ägare ska den nya ägaren teckna ett nytt avtal med räddningstjänsten. E-tjänst Avtal gällande automatbrandlarmsanläggning.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa