Uppsägning av avtal automatisk brandlarmsanläggning.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för avslut hela eller delar av avtalet för automatiska brandlarmsanläggningar. 

I den här tjänsten kommer du att guidas genom de olika stegen. En del frågor är obligatoriska (*) och dessa behöver du besvara för att komma vidare i tjänsten. Du kan när som helst logga in med bankID och spara uppsägningsförfrågan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. Om du inte är juridiskt korrekt person att företräda företaget kan den juridiska personen dela ut en digital fullmakt. Det gör personen på minaombud.se.

Observera att vissa automatiska brandlarm ej får kopplas bort beroende på bland annat att de är en myndighetsanläggning. Uppsägningstiden är 3 månader. Om avtal sägs upp efter den sista september betalas nästkommande årsavgift.

Vid byte av ägare ska den nya ägaren teckna ett nytt avtal med räddningstjänsten. E-tjänst Avtal gällande automatbrandlarmsanläggning.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa