Anmälan av tillfällig övernattning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid till exempel idrottstävlingar är det vanligt att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det, exempelvis skolsalar och idrottshallar. Brandskyddet i sådana lokaler är inte anpassat till att folk ska sova där, vilket gör att det är viktigt att gå igenom brandskyddet. 

I samband med er anmälan godkänner räddningstjänsten ej lokalerna utan det är en  information till brandpersonal att det kan finnas personer i lokalen vid ett brandtillfälle. 

Övernattningar i dessa lokaler anmäls till räddningstjänsten senast tre veckor innan övernattningen.

Här kan du hitta Räddningstjänsten Västs information angående tillfällig övernattning. Informationen gäller ej hotell eller vandrarhem. Det är ditt ansvar som arrangör att detta följs. Vid frågor eller funderingar, kontakta Räddningstjänsten på telefonnummer 010-219 30 00. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter
  • Information om brandskyddet
  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa