Bokning av kurs i Brandfarliga Heta Arbeten våren 2023

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du boka utbildning för dig som behöver behörighet att skriva tillstånd, utföra brandfarliga heta arbeten eller agera som brandvakt på tillfällig arbetsplats.

Om du arbetar med verktyg som alstrar värme eller skapar gnistor i en miljö där det kan börja brinna måste du följa säkerhetsvillkoren för brandfarliga heta arbeten. Försäkringsbolagen ställer krav på att du ska ha giltig behörighet i form av ett utbildningscertifikat för att få utföra arbetet.

Efter godkänd utbildning ska kursdeltagare:

  • ha grundläggande brandkunskap
  • känna till säkerhetsreglerna och tillståndslistan
  • känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • kunna organisation för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
  • kunna hantera släckutrustning på ett korrekt sätt

Räddningstjänsten Väst är arrangör för två utbildningskoncept som ger likvärdig behörighet:

  • Brandfarliga Arbeten (2700 kr/deltagare exkl. moms)
  • Heta Arbeten (2950 kr/deltagare exkl. moms)

I e-tjänsten kommer du få välja vilken utbildning du vill gå och fylla i uppgifter om er organisation och kontaktperson.

Besöksadress till Varbergs räddningsstation: Stormhallsvägen 1

Besöksadress till Falkenbergs räddningsstation: Vingrens väg 2

Mer information om respektive utbildning finner du här:

Brandfarliga Arbeten

Heta Arbeten

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa