Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara!

I den här tjänsten kommer du att guidas genom ansökningsstegen nedan. Obligatoriska (*) frågor behöver du besvara för att komma vidare i din ansökan. Du kan när som helst logga in med bankID och spara ansökan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

Vad gäller dokumenten som ska ingå i ansökan? Gula rutan visar de dokument som alla verksamhetskategorier behöver. För lista över just er verksamhetskategori se Räddningstjänsten Västs hemsida.  Hjälpdokumenten (exempel på olika dokument) finns på hemsidan och i e-tjänsten för att underlätta ansökningsförfarande. Det finns ej möjlighet att hänvisa till dokument som skickats in i tidigare ansökningar.  

Ansökan ska skickas in minst 3 månader innan befintligt tillstånd går ut eller ni ska påbörja en verksamhet med tillståndspliktig mängd brandfarlig vara. Inkomna handlingar behöver vara kompletta.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Tillståndet är belagt med en taxa fastställd av respektive kommun. Taxa

Andra tillstånd kan behöva sökas till exempel enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Riskutredning
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Dokumentation om fastighetens brandskydd
  • Kartor (inomhus/utomhus)
  • Delegation att få ansöka från VD eller liknande.
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa