Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara!

I den här tjänsten kommer du att guidas genom ansökningsstegen nedan. Obligatoriska (*) frågor behöver du besvara för att komma vidare i din ansökan. Du kan när som helst logga in med bankID och spara ansökan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

Vad gäller dokumenten som ska ingå i ansökan? Gula rutan visar de dokument som alla verksamhetskategorier behöver. För lista över just er verksamhetskategori se Räddningstjänsten Västs hemsida.  Hjälpdokumenten (exempel på olika dokument) finns på hemsidan och i e-tjänsten för att underlätta ansökningsförfarande. Det finns ej möjlighet att hänvisa till dokument som skickats in i tidigare ansökningar.  

Ansökan ska skickas in minst 3 månader innan befintligt tillstånd går ut eller ni ska påbörja en verksamhet med tillståndspliktig mängd brandfarlig vara. Inkomna handlingar behöver vara kompletta.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. Om du inte är juridiskt korrekt person att företräda företaget kan den juridiska personen dela ut en digital fullmakt. Det gör personen på minaombud.se.

Tillståndet är belagt med en taxa fastställd av respektive kommun. Taxa

Andra tillstånd kan behöva sökas till exempel enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Riskutredning
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Dokumentation om fastighetens brandskydd
  • Kartor (inomhus/utomhus)
  • Delegation att få ansöka från VD eller liknande.
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa