Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om tillstånd att hantera explosiv vara!

I den här tjänsten kommer du att guidas genom de olika ansökningsstegen nedan. Obligatoriska (*) frågor behöver du besvara för att komma vidare i din ansökan. Du kan när som helst logga in med bankID och spara ansökan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

Hjälpdokumenten (exempel på olika dokument) i e-tjänsten finns för att underlätta din ansökan. Inkomna handlingar behöver vara kompletta.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Tillståndet är belagt med en taxa fastställd av respektive kommun. Klicka här för Taxa.

Andra lagar och regler

  • Vid sprängning med sprängämne eller användning av stenspräckare inom detaljplanerat område gäller även ordningslagen (polisen). 
  • LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) och ordningslagen gäller även vid användning av pyrotekniska artiklar vid offentlig tillställning.
  • För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring eller tillverkning av explosiva varor är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till.  MSB:s hemsida kan du hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Andra lagar och regler som kan vara aktuella är Arbetsmiljöverket, Servesolagstiftning, vapenlagar och ADR/RID. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter föreståndare (utbildning, befogenheter, uppgifter)
  • Diarienummer befintligt tillstånd
  • Riskutredning
  • Dokumentation om fastighetens brandskydd
  • Kartor (inomhus/utomhus)
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa