Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om tillstånd att hantera explosiv vara!

I den här tjänsten kommer du att guidas genom de olika ansökningsstegen nedan. Obligatoriska (*) frågor behöver du besvara för att komma vidare i din ansökan. Du kan när som helst logga in med bankID och spara ansökan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

På Räddningstjänstens hemsida presenteras vilka dokument som ska lämnas in för de olika tillstånden. Hjälpdokumenten (exempel på olika dokument) i e-tjänsten finns för att underlätta din ansökan. Om du behöver ta fram nya dokument markera då aktuella frågor för att få en överblick över de dokument som rör denna tillståndstyp. Spara sedan din ansökan. Inkomna handlingar behöver vara kompletta.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.  Om du inte är juridiskt korrekt person att företräda företaget kan den juridiska personen dela ut en digital fullmakt. Det gör personen på minaombud.se.

I samband med denna ansökan så godkänner du att kommunen registrerar personuppgifter samt tillståndets innehåll till det nationella tillstånds registret.

Tillståndet är belagt med en taxa fastställd av respektive kommun. Klicka här för Taxa.

Andra lagar och regler

  • Vid sprängning med sprängämne eller användning av stenspräckare inom detaljplanerat område gäller även ordningslagen (polisen). 
  • LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) och ordningslagen gäller även vid användning av pyrotekniska artiklar vid offentlig tillställning.
  • För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring eller tillverkning av explosiva varor är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till.  MSB:s hemsida kan du hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Andra lagar och regler som kan vara aktuella är Arbetsmiljöverket, Servesolagstiftning, vapenlagar och ADR/RID. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter föreståndare (utbildning, befogenheter, uppgifter)
  • Diarienummer befintligt tillstånd
  • Riskutredning
  • Dokumentation om fastighetens brandskydd
  • Kartor (inomhus/utomhus)
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa