Godkännande av föreståndare, deltagare eller personer med inflytande över de explosiva varorna.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för Godkännande av föreståndare explosiv vara! Denna e-tjänst gäller även godkännande av personer med inflytande över de explosiva varorna och deltagare.

I denna e-tjänst ska du rapportera in om det sker någon förändring gällande föreståndare, person med inflytande eller deltagare under tillståndstiden. Observera att inga andra förändringar som påverkar tillståndet får skett. Du kommer att guidas genom de olika anmälningsstegen. En del frågor är obligatoriska (*) och dessa behöver du besvara för att komma vidare i tjänsten. Du kan när som helst logga in med bankID och spara anmälan som du därefter finner under fliken Mina Sidor.

Alla som hanterar tillståndspliktig mängd explosiv vara behöver ha minst en föreståndare. Räddningstjänsten Väst rekommendera att en verksamhet har två föreståndare.  ​​​Tänk på att meddela räddningstjänsten om kontaktuppgifter ändras under tillståndstiden. 

Innan e-tjänsten startas bör du ha dokumenten i gula rutan framtagna. Hjälptexter i e-tjänsten finns för att underlätta anmälningsförfarande. Inkomna handlingar behöver vara kompletta. 

Godkännande av föreståndare är belagt med en taxa fastställd av respektive kommun. Taxa

Följande behövs för e-tjänsten

  • Diarienummer på giltigt tillstånd.
  • Ev delegation att utse föreståndare.
  • Kontaktuppgifter
  • Utbildningsbevis el liknande .
  • Befogenheter
  • Uppgifter
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa