Bokning av kurs i Brandfarliga Heta Arbeten hösten 2024

LÄS MER

Denna utbildning är till för dig som behöver behörighet att skriva tillstånd, utföra brandfarliga heta arbeten eller agera brandvakt på tillfällig arbetsplats.

Om du arbetar med verktyg  eller metoder som alstrar värme eller skapar gnistor i en brandfarlig miljö på en tillfällig arbetsplats måste du följa säkerhetsvillkoren för brandfarliga heta arbeten. Försäkringsbolagen ställer krav på att du ska ha giltig behörighet i form av ett utbildningscertifikat för att få utföra arbetet.

Efter godkänd utbildning ska kursdeltagare:

  • ha grundläggande brandkunskap
  • känna till säkerhetsreglerna och tillståndslistan
  • känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • kunna organisation för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
  • kunna hantera släckutrustning på ett korrekt sätt

Räddningstjänsten Väst är arrangör för två utbildningskoncept som ger likvärdig behörighet:

  • Brandfarliga Arbeten (2900 kr/deltagare exkl. moms)
  • Heta Arbeten (3100 kr/deltagare exkl. moms)

I första steget väljer du vilken utbildning du vill boka och i andra steget fyller du i uppgifter om er organisation och kontaktperson.

 

Besöksadress till Varbergs räddningsstation: Stormhallsvägen 1

Besöksadress till Falkenbergs räddningsstation: Vingrens väg 2

 

Frågor om e-tjänsten

Anna Sandberg
utbildning@rvast.se
070 - 933 31 51
www.rvast.se/utbildningar

Personuppgiftsansvarig

Räddningstjänsten Väst
rvast@rvast.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa