Bokning av brandfarliga heta arbeten

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du boka utbildning för dig som behöver behörighet att skriva tillstånd eller utföra brandfarliga heta arbeten.

Om du arbetar med verktyg som alstrar värme eller skapar gnistor i en miljö där det kan börja brinna måste du följa säkerhetsvillkoren för brandfarliga heta arbeten.  Försäkringsbolagen ställer krav på att du ska ha giltig behörighet i form av ett utbildningscertifikat för att få utföra arbetet. 

Efter godkänd utbildning ska kursdeltagare:

  • ha grundläggande brandkunskap
  • känna till säkerhetsreglerna och tillståndslistan
  • känna till försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • kunna organisation för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
  • kunna hantera korrekt släckutrustning

Räddningstjänsten Väst är arrangör för två utbildningskoncept som ger likvärdig behörighet:

  • Brandfarliga Arbeten (2700 kr/deltagare exkl. moms)
  • Heta Arbeten (2950 kr/deltagare exkl. moms)

I e-tjänsten kommer du få välja vilken utbildning du vill gå och fylla i uppgifter om er organisation och kontaktperson.

Besöksadress till Falkenbergs räddningsstation: Vingrens väg 2

Besöksadress till Varbergs räddningsstation: Stormhallsvägen 1

Mer information om respektive utbildning finner du här:

Brandfarliga Arbeten

Heta Arbeten

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa